Resevillkor

Slide background

Rollin’Snow resevillkor

Boka skidresa

Anmälan och köp av resa av Rollin’Snow kan föregå via telefon, brev, fax eller genom onlinebeställning. Beställningen är bindande för båda parterna efter att handpenningen är betald. Vid beställning skickas eller mejlas bekräftelsen i form av ett resebevis.

I samband med bokningen kan alltid missförstånd uppstå. Vi ber dig därför att omedelbart och noggrant läsa igenom de uppgifter som står på din bokningsbekräftelse gällande avresedatum, avreseort, boende, pris m.m. Alla felaktigheter skall påtalas omgående. Observera att det är endast skriftligt bekräftade avtal eller löften som är gällande.

Priser

Resepriset innehåller alla tjänster som ingår i det skriftliga avtalet (resebeviset). Med förbehåll för skrivfel.

Betalning

Betalning till Rollin’Snow kan som utgångspunkt endast ske genom onlinebetalning. Se betalningsvillkoren på betala.rollinsnow.com. Betalningen är genomförd när kunden gjort betalningen på hemsidan och mottagit ett kvitto därefter.

Vid beställning av en resa ska det betalas en anmälningsavgift samt eventuell avbeställningsförsäkring. Anmälningsavgift ligger på 1.500,- . Vill man i tillägg köpa en avbeställningsförsäkring så kostar det 6 % av resans pris. Anmälningsavgift samt avbeställningsförsäkring ska vara betald till Rollin’Snow senast 3 dagar efter beställningsdagen. Resebeloppet ska – utan påminnelse – vara inbetald senast 60 dagar före avresan.

Om resan beställs med mindre än 60 dagar till avresan ska hela resans pris vara Rollin’Snow tillhanda senast 3 dagar efter beställningsdagen. Beställs resan mindre än 10 dagar till resans avgång skall denna betalas samma dag. Resan ska alltid vara betald innan avresedagen. Vid betalning hänvisas man till bokningsnumret på resebeviset.

Försäkring

Rollin’Snow erbjuder avbeställningsförsäkring. Denna ska beställas vid bokningen och betalas tillsammans med anmälningsavgiften.

Rollin’Snow erbjuder också reseförsäkring igenom ERV. Vi hänvisar direkt till erv.se för beställningen av försäkring.

Prisändringar

Rollin’Snow erhåller rätten att höja och sänka priserna, om det sker väsentliga förändringar i bränslepriser, skatter, avgifter eller valutakurser. Priset kan som högst stiga med 20% av resepriset. Om priset stiger blir detta meddelat senast 20 dagar före avresan.

Ändringar

Vid ändringar tidigare än 28 dagar före avresan krävs en administrationsavgift på 100 kr. Ändringar senare än 28 dagar före avresan betraktas som av- och nybeställning.

Rollin’Snow gör dig uppmärksam på att ändringar av ett redan gjort avtal kan medföra prisstigningar för avtalets deltagare.

Rabatt

Villkoret för barnrabatt är att barnet reser med två fullt betalande personer och övernattar på samma rum som dessa.

Transport

Buss

Vid resa med buss är det inte möjligt att göra en platsreservation. Självklart vill vi försöka uppfylla eventuella önskemål så gott vi kan. Reser du tillsammans med fler kommer vi försöka placera er tillsammans.

Det är möjligt att få följande bagage med i bussens bagagerum: En resväska per person samt ett mindre handbagage. Rollin’Snow tar på inget sätt ansvar för bagage som eventuellt kommer bort. Tiderna på körschemat är vägledande med förbehåll för trafikproblem. Eventuella ändringar kommer meddelas kunden senast 48 timmar före avresan.

Flyg

Vid resande med flyg är det inte möjligt att göra platsreservation. Självklart vill vi försöka uppfylla eventuella önskemål så gott vi kan. Reser du tillsammans med fler kommer vi försöka placera er tillsammans. Normalt får man ta med sig 15/20 kg + 5 kg handbagage per person. Dock finns det undantag. Vänligast se på ditt resebevis för korrekt bagagevikt då det är detta som är gällande.

Att ta med sig skidor på flyget har en extra kostnad. Endast ett skidpar och skidbag per person är tillåtet. På de flesta av våra flygningar ingår även en pjäxbag med ett par pjäxor i, dock finns det undantag där pjäxorna inte ingår i skidfrakten. Se på ditt resebevis för vad som gäller för just din flygning.

På vissa av våra flygningar har vi en begränsad möjlighet att ta med skidtransport. Kom därför ihåg att alltid uppge och boka detta i samband med beställningen av din resa för att garantera att det finns plats för dina skidor på flyget.

Tiderna är vägledande med förbehåll för eventuella ändringar, som isåfall kommer meddelas kunden senast 48 timmar före avresan. Kunden är själv ansvarig för att checka in sig själv och sitt bagage på dit-och hemresan.

Inställande av resa

I det tillfälle att en resa inte uppnår följande minimiantal äger Rollin’Snow rätten att ställa in resan med ett varsel på 20 dagar innan avresa:

30 resenärer på en bussresa
80 resenärer på en flygresa

Inställande av anslutningsbuss (vid bokad bussresa till alperna)

Rollin’Snow har rätten att 5 dagar innan avresa ställa in anslutningsbuss till Malmö/Köpenhamn om inte ett minimiantal på 30 resenärer på den valda linjen uppnås. Den resande har rätt att boka om till annan befintlig anslutningsort. Avgiften för anslutningen betalas tillbaka i detta fall. Ingen övrig kompensation utgår.

Resor utan transport

Vid resa utan transport tar Rollin’Snow på inget sätt ansvar för transporten. Rollin’Snow hjälper gärna till med körvägledning.

Inkvartering

Vid boende i såväl lägenhet som på hotell finns inkvarteringen att tillgå på ankomstdagen från ca. kl. 16.30.

Vid halvpension och frukostpension är den sista måltiden på morgonen innan avresan. På avresedagen ska boendet lämnas på förmiddagen. Exakt tidspunkt ges dagen innan avresa.

Med halvpension är den första måltiden på kvällen på ankomstdagen och med frukostpension är den första måltiden på morgonen dagen efter ankomst.

Kategorisering

När du ska på skidsemester är det viktigt att du väljer en kategori som motsvarar dina förväntningar för boende. Våra kategorier för hotell, frukostpensioner och lägenheter går från 1-5, där 5 är det högsta. Vi ger också halva poäng om boendet ligger mellan två kategorier. Det ska poängteras att dessa kategorier är Rollin’Snows egna och kan vara olika från resmål till resmål. Det betyder att vi jämför standarden innanför samma skidområde och detta kan inte jämföras med internationella kategorisystem.

Vi kategoriserar vårt boende efter de faciliteter som finns, avstånd till liftar, backar och byn, rum/lägenhets-standard och boendets generella service och atmosfär.

Hotell och frukostpension

5 stjärnor: Hotell/pension med prägel av lyx, de bästa faciliteter och en väldigt hög servicenivå.

4 stjärnor: Hotell/pension med hög standard och god komfort och service.

3 stjärnor: En bra mellanklass standard, med behaglig komfort och service.

2 stjärnor: Enkel standard med begränsad service.

1 stjärna: Hotell och pensioner av väldigt enkel standard, för den som vill använda semesterkassan till annat än boendets komfort.

Lägenheter

5 stjärnor: Lägenheter med prägel av lyx, de bästa faciliteterna och fin utrustning i lägenheterna.

4 stjärnor: Lägenheter med hög standard och god komfort. Bra utrustning i lägenheterna.

3 stjärnor: En bra mellanklass standard, med behaglig komfort och fina lägenheter.

2 stjärnor: Enkelt standard med begränsad service, komfort och utrustning i lägenheterna.

1 stjärna: Lägenheter med mycket enkel standard, för den som vill använda semesterkassan till annat än boendets komfort.

Resedeltagarens förpliktelser

Deltagare på Rollin’Snows resor ska ha ett giltigt pass med minst 6 månaders giltighet vid resans avslutning. Deltagare ska möta upp tidigt till avtalade avreseställen, samt hemreseställe. Deltagare ska följa regler och anvisningar satta av Rollin’Snow samt Rollin’Snows transportoperatörer. Deltagare är ersättningsansvariga för självförvållade skador.

Gruppresor

Med gruppbeställning avses en gemensam beställning av ett sällskap om minst 15 personer under samma bokningsnummer.

Beställaren skall utse en gruppledare med rätt att företräda beställare gentemot Rollin’Snow i alla frågor avseende gruppresan. Anmälan görs av gruppledaren som ansvarar för att anmälningsavgifterna betalas in till Rollin’Snow.

Resenär som bokar sin resa genom en gruppledare skall vända sig till gruppledaren vid avbeställning. Om en person i en grupp avbeställer sin resa måste nytt avtal göras med kvarvarande resenärer. Detta nya avtal kan påverka tidigare lämnade rabatter eller åstadkomma att tombäddstillägg måste debiteras.

Vid universitets- och gymnasieresor görs anmälan individuellt på gruppens hemsida och varje enskild person ansvarar för sin bokning och betalning. Frågor om gruppresan ställs direkt till Rollin’Snow.

Vid bokning av gruppresa med universitet och gymnasieskola avser bokningen transport, inkvartering samt liftkort. Inkvarteringen är ospecificerad fram till ca. tre veckor före avresa, men allmän information om boendet finns presenterad på respektive hemsida. I samband med att boende specificeras framgår det även om hur många bäddar det finns i varje lägenhet.

Resenär som bokar sin resa genom en grupphemsida skall vända sig direkt till Rollin’Snow vid avbeställning. Om en person i en grupp avbeställer sin resa måste nytt avtal göras med kvarvarande resenärer. Detta nya avtal kan påverka tidigare lämnade rabatter eller åstadkomma att tombäddstillägg måste debiteras.

 

Tombäddstillägg

Om deltagarna inte fyller antal bäddar i en lägenhet/ett rum uppstår ett tombäddstillägg.

 

Avbeställningsskydd

Vid bokning av resa kan du välja till avbeställningsskydd. Det skyddar dig om du måste avboka resan på grund av sjukdom eller skada som intygas med läkarintyg. Har du köpt till avbeställningsskydd kan du avboka resan mot uppvisande av läkarintyg och få tillbaka allt du betalat in förutom en administrativ avgift på 200 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet.

Gäster under 18 år

Gäster som reser med Rollin’Snow och är under 18 år ska följa destinationslandets gällande regler för folk under 18 år.

Personer under 18 år som reser utan målsman skall påtala detta vid bokningstillfället och skall sända oss ett målsmansintyg med underskrift från målsman som godkänner att resenären får delta på resan. Detta intyg kan laddas ned här.

I Österrike ska man vara 18 år för att komma in på diskoteken och 18 år för att köpa alkohol.

I Frankrike ska man vara 18 år för att komma in på diskoteken och 18 år för att köpa alkohol.

I Italien ska man vara 18 år för att komma in på diskoteken och 18 år för att köpa alkohol.

Arrangemang

Deltagande i arrangemangen sker alltid på resenärens eget ansvar.

Rollin’Snow tar på sig rätten att ställa in ett arrangemang vid för få anmälda, sjukdom, dåligt väder och liknande, samt om våra samarbetspartner värderar att det finns en risk med att hålla arrangemanget.

Avbeställning

Om resenären ångrar sin beställning skall detta meddelas till Rollin’Snow senast 48 timmar efter betalning av resan. I annat fall är beställningen och betalning bindande.

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande villkor:

Fri avbeställning innan den 1 september.

Vid avbeställning senast 6 veckor före avtalad avresedag betalas det av resenären inbetalda beloppet minus 10% procent av resans pris, dock minst anmälningsavgiften.

Vid avbeställning senast 2 veckor före avtalad avresedag har arrangören rätten att, utöver depositionen, tillräkna sig 50% av resans pris.

Vid avbeställning senare än 2 veckor före avtalad avresedag har arrangören rätten att tillräkna sig resans totala pris.

Resenärer som träffat avtal om avbeställningsskydd hos Rollin’Snow har rätt att avbeställa resan utan kostnad. Vid avbeställning har resenären inte rätt att få tillbaka kostnaden för avbeställningsskyddet. I tillfälle då avbeställningsskyddet träder i kraft och återbetalning sker övertar Rollin’Snow alla försäkringstagarens rättigheter till resan samt rätten till att använda outnyttjade biljetter o.dyl.

Tillägg till de allmänna resevillkoren punkt 3.2.5. Vid avbokning av någon i ett resesällskap så har Rollin’Snow rätt att ta ut ett tombäddstillägg alternativt enkelrumstillägg från de övriga resenärerna i sällskapet. Som övriga resenärer räknas de resenärer som tillsammans bokat sin inkvartering i samma rum/lägenhet. Kostnaden för detta tillägg bestäms i förhållande till inkvarteringen. Vänligast kontakta Rollin’Snow för denna kostnad.

Resenärer som bokat gemensam inkvartering med en person som avbeställt resan skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Resenären är berättigad att erlägga ett av arrangören uppgivet tillägg vid inkvartering med högre standard, t.ex enkelrum i stället för dubbelrum.

Avbeställning skall ske på det sätt som anges på researrangörens hemsida.

Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas med upp till två veckors behandlingstid.

Förseningar

Vi på Rollin’Snow gör i samarbete med våra flyg- och bussbolag allt för att förhindra förseningar. Dock kan det alltid uppstå förseningar beroende på olika faktorer såsom väderförhållanden, tekniska orsaker, trängsel i luftrummet m m.

Var noga med att alltid ha avsatt bra med tid mellan anslutning och resans avgång eftersom förseningar kan uppstå. Rollin’Snow och våra samarbetspartners ansvarar inte för missade anslutningar eller utresa till följd av en försening. Ingen ersättning för detta utgår heller.

Reklamationer

Konstateras det fel eller om det är saker som saknas vid resan ska detta meddelas till Rollin’Snow så snabbt som möjligt. Påtalande fel och saknade ting ska ske till guiden på destinationen eller på 08-403 094 94.

I följande lagstiftning om paketresor ska Rollin’Snow ha möjligheten att reparera felen. Om vi därför inte kontaktas snabbast möjligt efter att felet är upptäckt, kan man inte vara säker på eventuell kompensation.

Om felet kan repareras under resan hanteras detta av reseledaren. Om inte reseledarens lösningsförslag godtages ska det tas skriftlig kontakt med Rollin’Snow vid hemkomst.

Nämnda fel i Rollin’Snow frågeformulär betraktas inte som en officiell klagan.

Om reklamationer inte kan lösas i godo kan kunden klaga till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Flygbolagets ansvar

Transport med flyg följer bestämmelserna i Warszawa-konventionen 1929 med senare ändringar och tillägg. Vid passagerartransport med svenskt eller danskt flygbolag är ansvaret för personskada begränsat till den i luftfartslagen bestämda ansvarsgränsen. Denna utgör idag ca. 1.000.000 kr. per passagerare och ca. 150 kr. per kilo i incheckat resgods.

Vid förlorat eller skadat bagage under flygningen ska det reklameras omgående till flygbolagets representant. Reklamationer ska inlämnas skriftligen inom sju dagar efter det att passageraren mottagit beskedet om skadat gods. Vid försvunnet eller försenat bagage gäller 21 dagar.

Rollin’Snows ansvar

Vid förseningar orsakade av force majeure eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll ansvarar inte arrangören för outnyttjade semesteraktiviteter. Exempelvis förbeställt liftkort, förlorad arbetsinkomst, utgift till transport till och från flygplatsen etc.

Arrangören ansvarar inte före eller under transporten. Inte heller under resan i övrigt, förlorat bagage såvida bagaget inte förvarats i en låst lokal som Rollin’Snow hänvisat till. Vid skador på resgods, som orsakats pga. av försummelse av transportbolaget, ska det egna försäkringsbolaget kontaktas.

Arrangören är ansvarig och har ersättningsplikt efter branschens regler och normer. Specialavtal, som inte finns med på resebeviset, är irrelevanta för Rollin’Snow.

Arrangören försöker så gott det går att uppfylla specifika önskningar vid bokning av resan t.ex. lägenhetens placering, speciell placering på buss, flyg osv. Rollin’Snow kan dock inte garantera detta och är heller inte ersättningsskyldiga då önskemålen inte kan uppfyllas.

Arrangören ansvarar inte då skidområdet eller delar av det, stängs p.g.a. för mycket eller för lite snö, lavinfara, blåst eller dyl.

Glömda saker skickas per postförskott plus en avgift på 250 kr.

All vistelse i skidområdet sker på eget ansvar.

Rollin’Snow är registrerat med danska CVR-nummer 25351738.

Rollinsnow • tfn. 08-403 094 94 • e-post info@rollinsnow.se •Postbox 6185 • SE-113 24 Stockholm
Medlem av Resegarantifonden nr. 1354 och försäkrad enligt paketreselagen.
Alla priser är i svenska kronor (SEK) och är inkl. moms.