Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd

Vid bokning av resa kan du välja till avbeställningsskydd. Det skyddar dig om du måste avboka resan på grund av sjukdom eller skada som kan intygas med läkarintyg. Avbeställningsskyddet gäller även om resenärens make/maka/sambo, makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led, syskon, person som resenären gemensamt beställt resan med drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denne händelse är av sådan art att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Har du köpt till avbeställningsskydd så kan du avboka resan mot uppvisande av läkarintyg och få tillbaka allt du betalat in förutom en administrativ avgift på 200 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet.